Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby v MŠ

Platby v MŠ

Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu – 86-6356820277/0100 (nutno zřídit povolení k inkasu) nebo v hotovosti (termín je vždy uveden na webových stránkách školy nebo na nástěnkách).

Úplata za vzdělávání (školné)

  • je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče
  • úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
  • zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ
  • úplatu za předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání nebo mají udělen OŠD
  • v měsíci červenci a srpnu, kdy je provoz MŠ z organizačních důvodu omezen se hradí pouze jedna úplata za vzdělávání
  • v případě využití náhradní MŠ se platí poměrná část úplaty za vzdělávání
  • v případě uzavření MŠ v důsledku mimořádných opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 - dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, pak v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, stanoví ředitelka školy „novou“, úměrně „sníženou“ výši úplaty.

Předpis ředitele školy k výši úplaty za rok 2023-2024.pdf

Předpis ředitelky školy k výši úplaty na rok 2022-23.docx

Předpis ředitelky školy k výši úplaty na rok 2021/2022

Stravné

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce v chodbě MŠ. Stravné se účtuje zpětně za uplynulý měsíc dle skutečně odebrané stravy. Zahrnuje ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku.

Jednorázová vratná záloha na stravné ve výši 900,- Kč se hradí při zahájení docházky dítěte do MŠ a je vrácena při odchodu dítěte do ZŠ.

Celodenní výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. a v základních kategoriích činí: děti 3 – 6 let 41 Kč, děti nad 6 let 43 Kč.

Zvýšení cen stravného 2023.pdf

Fond rodičů

Fond rodičů je určen k úhradě kulturních, sportovních a jiných akcí pořádaných mateřskou školou pro děti, včetně materiálu a pohoštění. Částka 1000,- Kč se vybírá na začátku školního roku a platí po celý školní rok. Je možné ji uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách (září, leden) na číslo účtu: 86-6356820277/0100

Do poznámky uveďte jméno dítěte a školku, kterou navštěvuje.