O mateřské škole

MŠ vznikla 1. 1. 2003 jako samostatný právní subjekt sloučením čtyř mateřských škol v Novém Jičíně. Zřizovatelem je Město Nový Jičín.

Od 1. 1. 2015 MŠ Sady sdružuje tři mateřské školy:

- MŠ Marie Montessori, Revoluční 52, Nový Jičín

- MŠ Jiráskova 10, Nový Jičín

- MŠ Smetanovy sady 6, Nový Jičín

Ve školním roce 2023/24 navštěvuje MŠ Sady 198 dětí.

Více o škole