O mateřské škole

MŠ vznikla 1. 1. 2003 jako samostatný právní subjekt sloučením čtyř mateřských škol v Novém Jičíně. Zřizovatelem je Město Nový Jičín.

Od 1. 1. 2015 MŠ Sady sdružuje tři mateřské školy:

- MŠ Marie Montessori, Revoluční 52

- MŠ Jiráskova 10

- MŠ Smetanovy sady 6

Ve školním roce 2022/23 navštěvuje MŠ Sady 193 dětí.

Více o škole