Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Organizace školního roku

Organizace školního roku v MŠ Sady

Organizace školního roku 2023/ 2024

Začátek školního roku v MŠ Pátek 1.září 2023 
Konec školního roku Pátek 28.června 2023
Podzimní prázdniny Čtvrtek 26.října a pátek 27.října 2023
Vánoční prázdniny Sobota 23. prosince 2023 – pondělí 1.ledna 2024, provoz od 2.1.2024
Pololetní prázdniny Pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny Pondělí 19. února – pátek 24.února 2024
Velikonoční prázdniny Čtvrtek 28.března 2024
Hlavní prázdniny Od 29. června – do1. září 2024

 

Mateřská škola je otevřena celoročně (mimo vánoční prázdniny a uzavření v červenci a srpnu), ostatní dny prázdnin jsou uvedeny jen pro děti v povinném předškolním vzdělávání, které nemusí do MŠ v době stanovených prázdnin docházet.

V měsíci červenci a srpnu jsou všechny mateřské školy uzavřeny na 5 týdnů, z toho dva týdny souběžně  - z důvodu rekonstrukcí a čerpání dovolené zaměstnanců. Po zbývající období mohou děti navštěvovat náhradní mateřské školy. Přesný termín uzavření bude znám začátkem roku 2024. 

V době uzavření jednotlivých MŠ mohou rodiče využít náhradní MŠ na základě podané žádosti. Žádost obdrží v MŠ, kde dítě dochází a vyplněnou odevzdají do 30.5.2024 vedoucí učitelce MŠ.

Před nástupem na náhradní MŠ je nutné uhradit na účet školy 86-6356820277/0100 poměrnou část školného (bude stanoveno). Na pozdější platby nebude brán zřetel a děti nebudou o prázdninách přijaty.